Pripravljamo poročila Intrastat za poslovanje slovenskih podjetij. Poročila obsegajo:

  • prost pretok blaga med državami članicami EU
  • ko prekoračijo vstopni prag pri prejemnikih, ki je trenutno 120.000 €
  • pri odpremah, ki znašajo trenutno 200.000 €, kar se vsako leto korigira v skladu s poročili Intrastata in Ekstrastata

Na osnovi predpisanega pooblastila v imenu podjetij, ki jih zastopamo, sestavljamo poročila o prejemih ali/in o odpremah blaga v druge članice EU.